Selecteer uw taal

 • Web (136a).png
 • Web (181a).png
 • Web (31a).png
 • Web (137a).png
 • Web (26).png
 • Web a.png
 • Web (109a).png
 • Web (175a).png
 • Web (139a).png
 • Web (22a).png
 • Web (1a).png
 • Web (173a).png
 • Web (74a).png
 • Web (131a).png
 • Web (73a).png
 • Web (65a).png
 • Web (67a).png
 • Web (63a).png
 • Web (9a).png
 • Web (64a).png
 • Web (90a).png
 • Web (120a).png
 • Web (18).png
 • Web (146a).png
 • Web (163a).png
 • Web (124a).png
 • Web (68a).png
 • Web (118a).png
 • Web (103a).png
 • Web (183a).png
 • Web (13).png
 • Web (24a).png
 • Web (174a).png
 • Web (42a).png
 • Web (57a).png
 • Web .png
 • Web (7).png
 • Web (89a).png
 • Web (104a).png
 • Web (113a).png
 • Web (185a).png
 • Web (145a).png
 • Web (5a).png
 • Web (154a).png
 • Web (20).png
 • Web (132a).png
 • Web (152a).png
 • Web (16a).png
 • Web (25a).png
 • Web (12a).png
 • Web (162a).png
 • Web (119a).png
 • Web (56a).png
 • Web (41a).png
 • Web (23a).png
 • Web (4a).png
 • Web (46a).png
 • Web (3a).png
 • Web (72a).png
 • Web (93a).png
 • Web (101a).png
 • Web (6a).png
 • Web (60a).png
 • Web (147a).png
 • Web (143a).png
 • Web (19a).png
 • Web (127a).png
 • Web (54a).png
 • Web (30a).png
 • Web (28a).png
 • Web (170a).png
 • Web (88a).png
 • Web (95a).png
 • Web (17a).png
 • Web (5).png
 • Web (180a).png
 • Web (144a).png
 • Web (18a).png
 • Web (91a).png
 • Web (49a).png
 • Web (169a).png
 • Web (85a).png
 • Web (128a).png
 • Web (122a).png
 • Web (96a).png
 • Web (129a).png
 • Web (51a).png
 • Web (100a).png
 • Web (29a).png
 • Web (11a).png
 • Web (3).png
 • Web (48a).png
 • Web (125a).png
 • Web (14a).png
 • Web (106a).png
 • Web (99a).png
 • Web (140a).png
 • Web (166a).png
 • Web (114a).png
 • Web (111a).png
 • Web (8a).png
 • Web (87a).png
 • Web (15).png
 • Web (36a).png
 • Web (83a).png
 • Web (13a).png
 • Web (141a).png
 • Web (161a).png
 • Web (9).png
 • Web (53a).png
 • Web (33a).png
 • Web (156a).png
 • Web (62a).png
 • Web (16).png
 • Web (94a).png
 • Web (157a).png
 • Web (17).png
 • Web (75a).png
 • Web (10a).png
 • Web (153a).png
 • Web (15a).png
 • Web (102a).png
 • Web (184a).png
 • Web (130a).png
 • Web (66a).png
 • Web (24).png
 • Web (84a).png
 • Web (69a).png
 • Web (26a).png
 • Web (149a).png
 • Web (50a).png
 • Web (27).png
 • Web (19).png
 • Web (28).png
 • Web (21a).png
 • Web (71a).png
 • Web (52a).png
 • Web (123a).png
 • Web (39a).png
 • Web (10).png
 • Web (134a).png
 • Web (4).png
 • Web (165a).png
 • Web (20a).png
 • Web (2).png
 • Web (121a).png
 • Web (22).png
 • Web (117a).png
 • Web (92a).png
 • Web (7a).png
 • Web (150a).png
 • Web (2a).png
 • Web (81a).png
 • Web (126a).png
 • Web (178a).png
 • Web (142a).png
 • Web (112a).png
 • Web (37a).png
 • Web (38a).png
 • Web (133a).png
 • Web (164a).png
 • Web (115a).png
 • Web (116a).png
 • Web (1).png
 • Web (77a).png
 • Web (172a).png
 • Web (107a).png
 • Web (12).png
 • Web (80a).png
 • Web (40a).png
 • Web (168a).png
 • Web (76a).png
 • Web (14).png
 • Web (167a).png
 • Web (79a).png
 • Web (25).png
 • Web (21).png
 • Web (177a).png
 • Web (179a).png
 • Web (78a).png
 • Web (97a).png
 • Web (148a).png
 • Web (108a).png
 • Web (70a).png
 • Web (44a).png
 • Web (105a).png
 • Web (59a).png
 • Web (160a).png
 • Web (155a).png
 • Web (55a).png
 • Web (138a).png
 • Web (182a).png
 • Web (35a).png
 • Web (43a).png
 • Web (135a).png
 • Web (176a).png
 • Web (27a).png
 • Web (151a).png
 • Web (159a).png
 • Web (158a).png
 • Web (47a).png
 • Web (110a).png
 • Web (11).png
 • Web (171a).png
 • Web (6).png
 • Web (32a).png
 • Web (45a).png
 • Web (98a).png
 • Web (86a).png
 • Web (34a).png
 • Web (58a).png
 • Web (23).png
 • Web (82a).png
 • Web (8).png
 • Web (61a).png

Vanaf 1 dec.2020 is het nieuwe IT-systeem van de Raad van Beheer (IT4dogs) in gang gezet. U kunt daar meer over lezen op de website van de PRTCN en op de website van de Raad van Beheer o.a. onder “fokken met de normenmatrix”

De Parson Russell Terrier hoort bij de eerste vijf terriër-rassen waarvoor een matrix is samengesteld. In totaal is nu voor 100 rassen een normenmatrix beschikbaar.Alle andere rassen volgen nog.

De normenmatrix is een initiatief van de Raad van Beheer, waarbij het mogelijk wordt bij elk ras te kijken, welke gezondheidsonderzoeken verplicht worden gesteld voor ouderdieren van elk ras. Als ouderdieren deze testen hebben doorlopen en de uitslag voldoet voor het betreffende ras, wordt dat zichtbaar op de (nieuw-vormgeven)stamboom van de nakomelingen van deze honden.

De normenmatrix van de Parson is dus nu beschikbaar en de controle hierop gaat in op 1 mei 2021 en geldt voor alle ouderdieren van fokkers, lid of geen lid van de PRTCN, die stambomen aanvragen voor hun pups.

Deze normenmatrix roept ook gelijk al vragen op.

-Want hoe is deze matrix tot stand gekomen?

De Raad van Beheer is bij het opstellen in eerste instantie uitgegaan van ons VFR, maar heeft de vrijheid aanpassingen te doen.

-Hoe zit het met het gebruik van buitenlandse dekreuen, want daar wordt niets over gezegd in de matrix.

Buitenlandse dekreuen beschikken vaak niet over de door de Raad van Beheer ge-eiste en geprotocolleerde onderzoeken. De normenmatrix kent het in ons VFR opgenomen artikel, waarbij buitenlandse dekreuen “bij voorkeur” aan de eisen van het VFR moeten voldoen, echter niet. Dat is bij geen enkel ras het geval en wordt niet wenselijk geacht. Wel is het mogelijk gebruik te maken van andere gelijkwaardige onderzoeken. Deze onderzoeken zijn onderverdeeld in 5 categorieën:

 1. De onderzoeken, die de Raad van Beheer gebruikt
 2. Gelijkwaardige onderzoeken bijv. het ECVO oogonderzoek, dat ook in diverse andere landen wordt gebruikt en waarbij identificatie van de hond heeft plaatsgevonden.
 3. De in B. genoemde onderzoeken zonder ID controle
 4. Niet-geprotocolleerde onderzoeken en DNA testen maar met ID controle
 5. De in D. genoemde onderzoeken, maar zonder ID controle

Bij gebruik van al deze onderzoeken is een stamboom, die aangeeft dat de ouderdieren voldoen aan de eisen voor het ras(stamboom met groen “vinkje”), mogelijk. Alleen het gebruik van volledig ongeteste buitenlandse dekreuen geeft deze mogelijkheid niet. Dan krijgen de nakomelingen een stamboom zonder groen vinkje(oudercombinatie voldoet niet aan de eisen)

-Waar is de, in ons VFR benoemde uitzondering voor de oudercombinatie, waarbij één ouder oogaandoening MPP iris heeft, gebleven. Ook hier weer de onmogelijkheid van de term “bij voorkeur”. Wij hebben aangegeven dat een lijder aan MPP iris “bij voorkeur” wordt gepaard aan een vrije partner en dat is in de matrix dus niet mogelijk. Wellicht volgt hier nog een aanpassing in de normenmatrix.

Wijzigingen of aanpassingen in de normenmatrix zijn niet ondenkbaar. De eindverantwoordelijke is de Raad van Beheer, die advies vraagt aan zijn gezondheid-commissie.

Uiteraard gelden voor alle ouderdieren de regels uit het Basisreglement Welzijn en  Gezondheid van de Raad van Beheer, die ook opgenomen zijn in het Kynologisch Reglement en het VFR van elke rasvereniging.

Op onze volgende ALV staat zowel het VFR als de normenmatrix op de agenda en voor vragen kunt u altijd bij ons terecht.

namens het bestuur

Joke Bode-van de Meeberg, secr.PRTCN

Vereniging
LOGOa
Contactadres
Zwartsluisje 37
3284 LK Zuid Beijerland

E-mail: secretariaat@prtcn.nl
Tel: 0186-661048 (Secretariaat)
Mob: 06-51426665 (Penningmeester)
logo lidvanrvb houdenvanrashonden basis
Erkend sinds 1992

Belangrijk
Wij verzoeken u de leden van het Bestuur niet te bellen na 21:00 u en niet op zondag.
Bij voorbaat dank.
Bestuur
Voorzitter
Dhr. mr. H. Cohen
Penningmeester
Mevr. J.J. Suetens
Secretaris
Mevr. J. Bode - van de Meeberg
Algemeen bestuurslid
Mevr. Ch. Fooy - van Roosbroeck
Algemeen bestuurslid
Dhr. R.A. Groenhorst

Contactformulieren
Algemeen
Pup Info
Herplaatsing
Redactie

Contributie
€ 30,00 per jaar (1-1 t/m 31-12)
€ 15,00 per jaar extra voor een gezinslid
€ 15,00 Puppy korting
(eenmalig via aanmelding door de fokker)
Bank
Rabobank:
de Leijstroom te Helvoirt
IBAN nummer:
NL55 RABO 0116886005
BIC RABONL2U
t.n.v. P.R.T.C.N.
K.V.K. nummer:
40650719

Lid worden?
Via digitale aanmelding
Via opgaveformulier puppykoper
SEPA Machtigingsformulier

Opzeggen?

Via digitale opzegging

Let op: Uw lidmaatschap geldt voor een kalenderjaar.Als u wilt opzeggen, dient u uw opzegging vóór 1 december op te sturen.

Statuten & Huishoudelijk Reglement en Privacy Verklaring
Parson Russell Terrier Club Nederland
Copyright © 2021 Alle rechten voorbehouden