Parson Russell Terrier Club Nederland

Erkend door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland sinds 1992

De P.R.T.C.N.

Wijziging Bestuur, Commissies & E-mail

Beste leden,

Naar aanleiding van de Algemene Leden Vergadering van 31 maart jl. is het bestuur gewijzigd.
De voorzitter en de secretaris zijn van plek gewisseld. mr. H. Cohen is nu voorzitter en mevr. J. Bode v/d Meeberg secretaris.
Daarnaast is mevr. Ch. Fooy - van Roosbroeck tot het bestuur toegetreden als algemeen bestuurslid.
Dhr. R. Groenhorst is herkozen als algemeen bestuurlid belast met de redactie en het webbeheer.

Mevr. A. Pöhland is tussentijds afgetreden. Zij blijft wel tot de KCM nog actief om dit evenement tot een goed einde te brengen, maar daarna trekt zij zich definitief terug.
Het bestuur bedankt haar nogmaals voor haar inzet en wenst haar al het goede voor de toekomst.

Ook de voormalige rasbegeleidingscommissie houdt op te bestaan in haar huidige vorm. Er komt een nieuwe commissie, die als werktitel de Parson Ondersteuningscommissie heeft meegekregen.
De voormalige leden van de rasbegeleidingscommissie, te weten mevr. S. Li - de Graaf & mevr. M. Huis zullen in deze nieuwe commissie worden vergezeld door dhr. J. Maas & mevr. Ch. Fooy - van Roosbroeck
De taken van deze commissie zijn in de laatste Bestuurs Vergadering opgesteld en worden eerdaags aan deze leden voorgelegd. Ook mogen zij hun licht laten schijnen over de nieuwe naam.

Verder is in de BV afgesproken om een aantal e-mail adressen af te schaffen. Dat is een wijziging t.o.v. van het bericht in de laatste Parson Post. We willen hiermee de berichtenstroom stroomlijnen en het "zoekraken" van (belangrijke) e-mails voorkomen.
De volgende mail adressen zijn daarom met ingang van 1 mei niet meer in gebruik:

 • rbc@prtcn.nl
 • pupinfo@prtcn.nl
 • registratie@prtcn.nl
 • dekkingen@prtcn.nl
 • herplaatsingen@prtcn.nl
Hiervoor dient u in het vervolg gebruik te maken van secretariaat@prtcn.nl. Op de website en in de digitale formulieren zijn deze e-mailadressen al aangepast. Op papier zal dit z.s.m. volgen.
Wel zullen deze e-mailadressen nog niet defintief gesloten worden om zo iedereen de tijd te geven aan de nieuwe situatie gewend te raken.

Voor het bestuur, de redactie en de diverse activiteiten blijven de huidige e-mailadressen wel in gebruik.

Te weten:

Het Bestuur
 • voorzitter@prtcn.nl
 • penningmeester@prtcn.nl / ledenadministratie@prtcn.nl
 • secretariaat@prtcn.nl
 • webmaster@prtcn.nl
De Redactie
 • redactie@prtcn.nl
Diverse activiteiten
 • wandelingen@prtcn.nl
 • clubmatch@prtcn.nl
 • evenenmenten@prtcn.nl
Deze treft u alléén daar aan waar dat voor geldt.

Kort gezegd loopt alle correspondentie vanaf nu via het secretariaat. Wij verzoeken u daarnaast ook a.u.b. géén gebruik te maken van privé e-mailadressen van de bestuurs- en/of commissieleden als u een P.R.T.C.N. gerelateerde vraag heeft, maar deze te sturen naar het secretariaat. 

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen ? Stuur die dan naar secretariaat@prtcn.nl.

Met vriendelijke groet,

het Bestuur

Geen bevestiging ontvangen na gebruik webformulier ?

Beste gebruiker van onze webformulieren,

De problemen met het automatisch beantwoorden van ingevulde webformulieren blijven jammer genoeg aanhouden.
Er is al contact geweest met onze provider, maar die kon alleen maar aangeven dat er hard aan gewerkt wordt.
Er is naast de problemen met KPN nu ook een probleem met Microsoft

Uw inzending wordt wel door ons goed ontvangen, maar u ontvangt helaas niet onze bevestiging.
Deze wordt op een of andere onverklaarbare wijze geweigerd door de mailserver van KPN en Microsoft.
Hierdoor onstaat de indruk, dat wij uw vraag niet serieus nemen en dat betreuren wij.

Wij zijn helaas afhankelijk van onze provider en hopen op een snelle oplossing ! Tot die tijd vragen wij u gebruik te maken van een ander mailadres. Bv. @gmail.com

Tevens is gebleken, dat de mail regelmatig, onterecht, wordt aangemerkt als SPAM.
Kijk dan even in uw SPAMbox of u onze reactie toch heeft ontvangen.
Mocht u per ongeluk uw antwoordmail dubbel ontvangen, dan hoeft u hier niet op te reageren.
Dit komt, omdat we via een omweg uw mail toch proberen te bevestigen

Onze excuses voor dit ongemak.

De Webbeheerder

Patella Luxatie Screening (2)

Geachte leden en fokkers,

Zoals jullie hebben kunnen lezen in het gelijknamige artikel van de Raad van Beheer is de "lijst Meutstege" vervallen en is er nu een nieuwe lijst met dierenartsen, die volgens protocol Patella controleren. Men dient zich per 1 augustus 2016 aan die lijst te houden.

Ondanks onze eigen verbazing en de vragen, die wij natuurlijk ook hebben, hebben we, vanwegen het feit, dat deze regel met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus is ingevoerd, het artikel één op één geplaatst, zoals het met ons is gecommuniceerd.

Is er meer duidelijkheid, dan houden wij jullie daarvan op de hoogte.

Het Bestuur

Te Koop ... P.R.T.C.N. tas

 tas2
 € 2,50 losse verkoop bij al onze evenementen
 Online bestellen kan hier !

Foto Impressie KCM 26-6-2016

KCM2016-0001
KCM2016-0002
KCM2016-0003
KCM2016-0004
KCM2016-0005
KCM2016-0006
KCM2016-0007
KCM2016-0008
KCM2016-0009
KCM2016-0010
KCM2016-0011
KCM2016-0012
KCM2016-0013
KCM2016-0014
KCM2016-0015
KCM2016-0016
KCM2016-0017
KCM2016-0018
KCM2016-0019
KCM2016-0020
KCM2016-0021
KCM2016-0022
KCM2016-0023
KCM2016-0024
KCM2016-0025
KCM2016-0026
KCM2016-0027
KCM2016-0028
KCM2016-0029
KCM2016-0030
KCM2016-0031
KCM2016-0032
KCM2016-0033
KCM2016-0034
KCM2016-0035
KCM2016-0036
KCM2016-0037
KCM2016-0038
KCM2016-0039
KCM2016-0040
KCM2016-0041
KCM2016-0042
KCM2016-0043
KCM2016-0044
KCM2016-0045
KCM2016-0046
KCM2016-0047
KCM2016-0048
KCM2016-0049
KCM2016-0050
KCM2016-0051
KCM2016-0052
KCM2016-0053
KCM2016-0054
KCM2016-0055
KCM2016-0056
KCM2016-0057
KCM2016-0058
KCM2016-0059
KCM2016-0060
KCM2016-0061
KCM2016-0062
KCM2016-0063
KCM2016-0064
KCM2016-0065
KCM2016-0066
KCM2016-0067
KCM2016-0068
KCM2016-0069
KCM2016-0070
KCM2016-0071
KCM2016-0072
KCM2016-0073
KCM2016-0074
KCM2016-0075
KCM2016-0076
KCM2016-0077
KCM2016-0078
KCM2016-0079
KCM2016-0080
KCM2016-0081
KCM2016-0082
KCM2016-0083
KCM2016-0084
KCM2016-0085
KCM2016-0086
KCM2016-0087
KCM2016-0088
KCM2016-0089
KCM2016-0090
KCM2016-0091
KCM2016-0092
KCM2016-0093
KCM2016-0094
KCM2016-0095
KCM2016-0096
KCM2016-0097
KCM2016-0098
KCM2016-0099
KCM2016-0100
KCM2016-0101
KCM2016-0102
KCM2016-0103
KCM2016-0104
KCM2016-0105
KCM2016-0106
KCM2016-0107
KCM2016-0108
KCM2016-0109
KCM2016-0110
KCM2016-0111
KCM2016-0112
KCM2016-0113
KCM2016-0114
KCM2016-0115
KCM2016-0116
KCM2016-0117
KCM2016-0118
KCM2016-0119
KCM2016-0120
KCM2016-0121
KCM2016-0122
KCM2016-0123
KCM2016-0124
KCM2016-0125
KCM2016-0126
KCM2016-0127
KCM2016-0128
KCM2016-0129
KCM2016-0130
KCM2016-0131
KCM2016-0132
KCM2016-0133
KCM2016-0134
KCM2016-0135
KCM2016-0136
KCM2016-0137
KCM2016-0138
KCM2016-0139
KCM2016-0140
KCM2016-0141
KCM2016-0142
KCM2016-0143
KCM2016-0144
KCM2016-0145
KCM2016-0146
KCM2016-0147
KCM2016-0148
KCM2016-0149
KCM2016-0150
KCM2016-0151
KCM2016-0152
KCM2016-0153
KCM2016-0154
KCM2016-0155
KCM2016-0156
KCM2016-0157
KCM2016-0158
KCM2016-0159
KCM2016-0160
KCM2016-0161
KCM2016-0162
KCM2016-0163
KCM2016-0164
KCM2016-0165
KCM2016-0166
KCM2016-0167
KCM2016-0168
KCM2016-0169
KCM2016-0170
KCM2016-0171
KCM2016-0172
KCM2016-0173
KCM2016-0174
KCM2016-0175
KCM2016-0176
KCM2016-0177
KCM2016-0178
KCM2016-0179
KCM2016-0180
KCM2016-0181
KCM2016-0182
KCM2016-0183
KCM2016-0184
KCM2016-0185
KCM2016-0186
KCM2016-0187
KCM2016-0188
KCM2016-0189
KCM2016-0190
KCM2016-0191
KCM2016-0192
KCM2016-0193
KCM2016-0194
KCM2016-0195
KCM2016-0196
KCM2016-0197
KCM2016-0198
KCM2016-0199
KCM2016-0200
KCM2016-0201
KCM2016-0202
KCM2016-0203
KCM2016-0204
KCM2016-0205
KCM2016-0206
KCM2016-0207
KCM2016-0208
KCM2016-0209
KCM2016-0210
KCM2016-0211
KCM2016-0212
KCM2016-0213
KCM2016-0214
KCM2016-0215
KCM2016-0216
KCM2016-0217
KCM2016-0218
KCM2016-0219
KCM2016-0220
KCM2016-0221
KCM2016-0222
KCM2016-0223
KCM2016-0224
KCM2016-0225
KCM2016-0226
KCM2016-0227
KCM2016-0228
KCM2016-0229
KCM2016-0230
KCM2016-0231
KCM2016-0232
KCM2016-0233
KCM2016-0234
KCM2016-0235
KCM2016-0236
KCM2016-0237
KCM2016-0238
KCM2016-0239
KCM2016-0240
KCM2016-0241
KCM2016-0242
KCM2016-0243
KCM2016-0244
KCM2016-0245
KCM2016-0246
KCM2016-0247
KCM2016-0248
KCM2016-0249
KCM2016-0250
KCM2016-0251
KCM2016-0252
KCM2016-0253
KCM2016-0254
KCM2016-0255
KCM2016-0256
KCM2016-0257
KCM2016-0258
KCM2016-0259
KCM2016-0260
KCM2016-0261
KCM2016-0262
KCM2016-0263
KCM2016-0264
KCM2016-0265
KCM2016-0266
KCM2016-0267
KCM2016-0268
KCM2016-0269
KCM2016-0270
KCM2016-0271
KCM2016-0272
001/272 
start stop bwd fwd


Met dank aan onze fotografen !