Parson Russell Terrier Club Nederland

Erkend door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland sinds 1992

 • Web (111).jpg
 • Web (175).jpg
 • Web (35).jpg
 • Web (74).jpg
 • Web (132).jpg
 • Web (22).jpg
 • Web (86).jpg
 • Web (34).jpg
 • Web (116).jpg
 • Web (66).jpg
 • Web (113).jpg
 • Web (24).jpg
 • Web (17).png
 • Web (58).jpg
 • Web (1).png
 • Web (163).jpg
 • Web (167).jpg
 • Web (148).jpg
 • Web (98).jpg
 • Web (20).png
 • Web (139).jpg
 • Web (57).jpg
 • Web (10).png
 • Web (45).jpg
 • Web (164).jpg
 • Web .jpg
 • Web (56).jpg
 • Web (40).jpg
 • Web (100).jpg
 • Web (60).jpg
 • Web (81).jpg
 • Web (48).jpg
 • Web (53).jpg
 • Web (75).jpg
 • Web (103).jpg
 • Web (90).jpg
 • Web (27).jpg
 • Web (184).jpg
 • Web (134).jpg
 • Web (61).jpg
 • Web (123).jpg
 • Web (108).jpg
 • Web (140).jpg
 • Web (115).jpg
 • Web (124).jpg
 • Web (9).png
 • Web (52).jpg
 • Web (2).jpg
 • Web (159).jpg
 • Web (176).jpg
 • Web (65).jpg
 • Web (128).jpg
 • Web (28).jpg
 • Web (151).jpg
 • Web (15).jpg
 • Web (92).jpg
 • Web (76).jpg
 • Web (160).jpg
 • Web (142).jpg
 • Web (101).jpg
 • Web (25).png
 • Web (5).png
 • Web (77).jpg
 • Web (102).jpg
 • Web (4).png
 • Web (179).jpg
 • Web (181).jpg
 • Web (131).jpg
 • Web (12).jpg
 • Web (137).jpg
 • Web (122).jpg
 • Web (130).jpg
 • Web (118).jpg
 • Web (161).jpg
 • Web (117).jpg
 • Web (8).png
 • Web (19).jpg
 • Web (13).jpg
 • Web (89).jpg
 • Web (165).jpg
 • Web (67).jpg
 • Web (84).jpg
 • Web (13).png
 • Web (9).jpg
 • Web (85).jpg
 • Web (28).png
 • Web (162).jpg
 • Web (171).jpg
 • Web (158).jpg
 • Web (15).png
 • Web (5).jpg
 • Web (23).jpg
 • Web (78).jpg
 • Web (69).jpg
 • Web (96).jpg
 • Web (11).png
 • Web (12).png
 • Web (136).jpg
 • Web (30).jpg
 • Web (72).jpg

Nest verwacht bij ...

Pups beschikbaar bij ...

Nest geboren bij ...

Registratie verplicht voor elke fokker, ook bij één nest.

PLAN OVERHEID TEGEN MALAFIDE HONDENHANDEL:
Registratie verplicht voor elke fokker, ook bij één nest.

Vanaf zomer 2021 is iedereen die een nestje honden fokt verplicht om een registratienummer aan te vragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Daarbij maakt het niet uit of iemand meerdere nesten per jaar fokt of slechts één. Dit staat in een concept-Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) waarvan de internetconsultatie (de periode waarin iedereen commentaar kan geven) onlangs is afgerond. Zie hier

De AmvB met als titel “Besluit houders van dieren en het Besluit diergeneeskundigen in verband met het verbe-teren van de identificatie en registratie van honden en het registeren van chippers” is bedoeld om de groot-scheepse illegale handel in honden en pups tegen te gaan. Voor een AMvB is geen instemming van de Eerste of Tweede Kamer nodig.

Marktplaats
De Tweede Kamer maakt zich al langere tijd zorgen over de malafide handel, waarbij te jonge, niet of onvolledig gevaccineerde honden (uit Oost-Europa maar ook elders vandaan) door malafide handelaren worden geïmpor-teerd en doorverkocht via populaire handelssites als Marktplaats. Dierenwelzijn en dierengezondheid zijn hierbij ondergeschikt. Maar ook de volksgezondheid kan in gevaar komen. In sommige landen is rabiës nog niet uitgeroeid, maar ook andere zoönosen kunnen zo ongezien de grens passeren.

Malafide handel inperken
Minister Schouten van LNV wil nu de vele lacunes in de controle en vastlegging inperken door de registratie van honden strenger te maken. Het wordt de malafide handel weliswaar niet onmogelijk gemaakt – er blijven mensen die het zullen proberen – maar in ieder geval wordt het stukken lastiger. Om de maatregelen effectief te laten zijn, gelden ze ook voor bonafide fokkers, zelfs al gaat het om iemand die in zijn hele leven maar één nestje fokt. Er is wel een duidelijk verschil tussen dit nieuwe registra-tienummer en het UBN-nummer dat een beroepsmatige fokker nu moet hebben en waaraan allerlei voorwaarden verbonden zijn.

Mochten er nog wijzigingen optreden in deze regelge-ving, dan hoort u dat meteen van ons.
(Bron: DogZine.eu)

REACTIE RVB:

STANDPUNT RAAD VAN BEHEER EXTRA MAATREGEL I&R

De Raad van Beheer is uiteraard voor maatregelen die de malafide fokkerij en handel effectief tegengaan. Wel zien we een tendens dat de grote groep fokkers die zich netjes aan de regels houden, waaronder de 6.000 fokkers van stamboomhonden, steeds meer regels opgelegd krijgt omdat een kleine groep fokkers of handelaren zich niet aan deze regels houdt. Wij hebben ons sterk uitgesproken tegen maatregelen die weer extra kosten of administratieve lasten opleveren bij onze fokkers. De fokkers van stamboomhonden en alle gegevens zijn immers al geregistreerd en volledig transparant en herleidbaar.

De Raad van Beheer heeft in zijn reactie op de consul-tatie vorig jaar augustus richting de overheid de volgende punten aangegeven:
→ Chippers van de Raad van Beheer vallen onder de eroepsmatige chippers en zijn onder de Raad van Beheer geregistreerd. Dit punt heeft de overheid overgenomen. Onze chippers zijn de meest ervaren hondenchippers in Nederland met de meeste chiphandelingen en met de meeste hondenrassen.

→ Uit onze Databank Honden blijkt dat fokkers van stamboomhonden hun pups netjes registreren. Het achterwege laten van registratie vindt dus duidelijk plaats bij fokkers van niet-stamboomhonden. Weer worden hier algemene regels opgelegd omdat een kleine groep zich niet aan de regels houdt.

→ Fraude met chips en paspoorten komt niet voor bij de egistratie door de Raad van Beheer. Wij hebben een gesloten systeem met onze eigen nummerreeks 52814000, waarin nog nooit fraude heeft plaatsgevonden met chips of chipnummers. Weer worden hier algemene regels opgelegd omdat een kleine groep zich niet aan de regels houdt.

→ De nieuwe regel is met name extra belastend voor een fokker die éénmalig een nestje fokt. Deze groep is in aantallen juist relatief groot. Het is van belang deze groep fokkers te behouden, omdat deze mede zorgt voor bonafide aanbod van stamboomhonden - iets wat de overheid wil stimuleren.

→ Deze verandering in de I&R zorgt voor een extra handeling door onze chippers. Zij zullen extra tijd moeten besteden aan voorlichting aan de fokker. Dit zorgt voor een extra last van onze chippers. Goede en gerichte voorlichting door de overheid is hierin van belang.

→ De overheid gaf aan dat de registratie door de fokker voor een registratienummer slechts 15 minuten tijd kost en dat men de kosten schat op ca. € 19,-. Ook hier geldt weer dat dit extra drempels opwerpt voor de hobbyfokker die eenmalig een nestje fokt. Dit past niet in het algemene belang van het stimuleren van divers en verantwoord gefokt bonafide aanbod.

De Raad van Beheer blijft zich inzetten voor de belangen van fokkers van stamboomhonden. Wij zouden graag zien dat de handhaving op de bestaande regelgeving verbeterd wordt en dat er ingezet wordt op het tegen-gaan van import van (malafide) handel en op het stimu-leren van bonafide aanbod door minder regelgeving voor de verantwoorde hobbymatige fokkers. De (malafide) handel is het afgelopen jaar enorm toegenomen en wordt inmiddels geschat op meer dan 50 tot 70 procent van het totale aanbod.

Dat het met de handhaving niet altijd goed gaat, blijkt wel uit bijgaand artikel van Animals Today over de NVWA

Lees de gehele actuele Raadar hier