Parson Russell Terrier Club Nederland

Erkend door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland sinds 1992

 • Web (112).jpg
 • Web (81).jpg
 • Web (150).jpg
 • Web (41).jpg
 • Web (147).jpg
 • Web (105).jpg
 • Web (52).jpg
 • Web (17).jpg
 • Web (94).jpg
 • Web (6).png
 • Web (22).png
 • Web (111).jpg
 • Web (1).png
 • Web (59).jpg
 • Web (86).jpg
 • Web (145).jpg
 • Web (27).png
 • Web (120).jpg
 • Web (162).jpg
 • Web (25).jpg
 • Web (176).jpg
 • Web (2).jpg
 • Web (144).jpg
 • Web (16).png
 • Web (160).jpg
 • Web (76).jpg
 • Web (185).jpg
 • Web (61).jpg
 • Web (161).jpg
 • Web (33).jpg
 • Web (132).jpg
 • Web (73).jpg
 • Web (23).jpg
 • Web (92).jpg
 • Web (182).jpg
 • Web (17).png
 • Web (7).jpg
 • Web (25).png
 • Web (164).jpg
 • Web (130).jpg
 • Web (42).jpg
 • Web (20).jpg
 • Web (46).jpg
 • Web (115).jpg
 • Web (12).png
 • Web (28).jpg
 • Web (128).jpg
 • Web (10).jpg
 • Web (74).jpg
 • Web (71).jpg
 • Web (57).jpg
 • Web (45).jpg
 • Web (10).png
 • Web (180).jpg
 • Web (101).jpg
 • Web (6).jpg
 • Web (157).jpg
 • Web (40).jpg
 • Web (102).jpg
 • Web (152).jpg
 • Web (100).jpg
 • Web (37).jpg
 • Web (19).png
 • Web (69).jpg
 • Web (168).jpg
 • Web (119).jpg
 • Web (91).jpg
 • Web (136).jpg
 • Web (50).jpg
 • Web (24).jpg
 • Web (68).jpg
 • Web (137).jpg
 • Web (146).jpg
 • Web (11).jpg
 • Web (106).jpg
 • Web (29).jpg
 • Web (103).jpg
 • Web (181).jpg
 • Web (170).jpg
 • Web (55).jpg
 • Web (93).jpg
 • Web (32).jpg
 • Web (12).jpg
 • Web (15).png
 • Web (183).jpg
 • Web (63).jpg
 • Web (2).png
 • Web (31).jpg
 • Web (122).jpg
 • Web (129).jpg
 • Web (36).jpg
 • Web (121).jpg
 • Web (35).jpg
 • Web (135).jpg
 • Web (138).jpg
 • Web (47).jpg
 • Web (13).jpg
 • Web (127).jpg
 • Web (88).jpg
 • Web (89).jpg

Taal

Wijziging Bestuur, Commissies & E-mail

Beste leden,

Naar aanleiding van de Algemene Leden Vergadering van 31 maart jl. is het bestuur gewijzigd.
De voorzitter en de secretaris zijn van plek gewisseld. mr. H. Cohen is nu voorzitter en mevr. J. Bode v/d Meeberg secretaris.
Daarnaast is mevr. Ch. Fooy - van Roosbroeck tot het bestuur toegetreden als algemeen bestuurslid.
Dhr. R. Groenhorst is herkozen als algemeen bestuurlid belast met de redactie en het webbeheer.

Mevr. A. Pöhland is tussentijds afgetreden. Zij blijft wel tot de KCM nog actief om dit evenement tot een goed einde te brengen, maar daarna trekt zij zich definitief terug.
Het bestuur bedankt haar nogmaals voor haar inzet en wenst haar al het goede voor de toekomst.

Ook de voormalige rasbegeleidingscommissie houdt op te bestaan in haar huidige vorm. Er komt een nieuwe commissie, die als werktitel de Parson Ondersteuningscommissie heeft meegekregen.
De voormalige leden van de rasbegeleidingscommissie, te weten mevr. S. Li - de Graaf & mevr. M. Huis zullen in deze nieuwe commissie worden vergezeld door dhr. J. Maas & mevr. Ch. Fooy - van Roosbroeck
De taken van deze commissie zijn in de laatste Bestuurs Vergadering opgesteld en worden eerdaags aan deze leden voorgelegd. Ook mogen zij hun licht laten schijnen over de nieuwe naam.

Verder is in de BV afgesproken om een aantal e-mail adressen af te schaffen. Dat is een wijziging t.o.v. van het bericht in de laatste Parson Post. We willen hiermee de berichtenstroom stroomlijnen en het "zoekraken" van (belangrijke) e-mails voorkomen.
De volgende mail adressen zijn daarom met ingang van 1 mei niet meer in gebruik:

 • rbc@prtcn.nl
 • pupinfo@prtcn.nl
 • registratie@prtcn.nl
 • dekkingen@prtcn.nl
 • herplaatsingen@prtcn.nl
Hiervoor dient u in het vervolg gebruik te maken van secretariaat@prtcn.nl. Op de website en in de digitale formulieren zijn deze e-mailadressen al aangepast. Op papier zal dit z.s.m. volgen.
Wel zullen deze e-mailadressen nog niet defintief gesloten worden om zo iedereen de tijd te geven aan de nieuwe situatie gewend te raken.

Voor het bestuur, de redactie en de diverse activiteiten blijven de huidige e-mailadressen wel in gebruik.

Te weten:

Het Bestuur
 • voorzitter@prtcn.nl
 • penningmeester@prtcn.nl / ledenadministratie@prtcn.nl
 • secretariaat@prtcn.nl
 • webmaster@prtcn.nl
De Redactie
 • redactie@prtcn.nl
Diverse activiteiten
 • wandelingen@prtcn.nl
 • clubmatch@prtcn.nl
 • evenenmenten@prtcn.nl
Deze treft u alléén daar aan waar dat voor geldt.

Kort gezegd loopt alle correspondentie vanaf nu via het secretariaat. Wij verzoeken u daarnaast ook a.u.b. géén gebruik te maken van privé e-mailadressen van de bestuurs- en/of commissieleden als u een P.R.T.C.N. gerelateerde vraag heeft, maar deze te sturen naar het secretariaat. 

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen ? Stuur die dan naar secretariaat@prtcn.nl.

Met vriendelijke groet,

het Bestuur