Parson Russell Terrier Club Nederland

Erkend door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland sinds 1992

 • Web (136).jpg
 • Web (137).jpg
 • Web (53).jpg
 • Web (12).png
 • Web (58).jpg
 • Web (77).jpg
 • Web (86).jpg
 • Web (23).png
 • Web (175).jpg
 • Web (33).jpg
 • Web (100).jpg
 • Web (19).jpg
 • Web (12).jpg
 • Web (10).jpg
 • Web (127).jpg
 • Web (185).jpg
 • Web (26).jpg
 • Web (22).png
 • Web (42).jpg
 • Web (128).jpg
 • Web (70).jpg
 • Web (59).jpg
 • Web (23).jpg
 • Web (4).jpg
 • Web (39).jpg
 • Web (2).jpg
 • Web (16).jpg
 • Web (47).jpg
 • Web (101).jpg
 • Web (36).jpg
 • Web (102).jpg
 • Web (163).jpg
 • Web (18).jpg
 • Web (6).png
 • Web (151).jpg
 • Web (81).jpg
 • Web (1).png
 • Web (44).jpg
 • Web (105).jpg
 • Web (92).jpg
 • Web (158).jpg
 • Web (63).jpg
 • Web (160).jpg
 • Web (22).jpg
 • Web (13).png
 • Web (141).jpg
 • Web (82).jpg
 • Web (148).jpg
 • Web (166).jpg
 • Web (162).jpg
 • Web (1).jpg
 • Web (152).jpg
 • Web (123).jpg
 • Web (74).jpg
 • Web (88).jpg
 • Web (4).png
 • Web (80).jpg
 • Web (111).jpg
 • Web (83).jpg
 • Web (28).png
 • Web (3).jpg
 • Web (129).jpg
 • Web (37).jpg
 • Web (180).jpg
 • Web (60).jpg
 • Web (132).jpg
 • Web (66).jpg
 • Web (87).jpg
 • Web (21).jpg
 • Web (14).jpg
 • Web (24).png
 • Web (73).jpg
 • Web (79).jpg
 • Web (8).png
 • Web (68).jpg
 • Web (155).jpg
 • Web .png
 • Web (27).jpg
 • Web (146).jpg
 • Web (165).jpg
 • Web (144).jpg
 • Web (78).jpg
 • Web (48).jpg
 • Web (124).jpg
 • Web (115).jpg
 • Web (43).jpg
 • Web (96).jpg
 • Web (145).jpg
 • Web (8).jpg
 • Web (6).jpg
 • Web (19).png
 • Web (69).jpg
 • Web (29).jpg
 • Web (118).jpg
 • Web (139).jpg
 • Web (156).jpg
 • Web (182).jpg
 • Web (178).jpg
 • Web (32).jpg
 • Web (41).jpg

Nest verwacht bij ...

Pups beschikbaar bij ...

Nest geboren bij ...

Agenda

27 feb
Workshop Vachtverzorging = VOL
Datum 27 feb 2021 10:00 - 14:00
4 mrt
Bestuurs Vergadering
4 mrt 2021 14:00
6 mrt
Workshop Vachtverzorging = VOL
6 mrt 2021 10:00 - 14:00
PP_advertentie_2021_1_NL.png
tas.gif

Aantal bezoekers

Vandaag 204

Gisteren 401

Deze week 1179

Deze maand 12371

Totaal 335493

prtcnnl.png

De P.R.T.C.N.

Activiteiten 2021

Beste leden,

Ook al ziet het er niet naar uit, dat de maatregelen omtrent corana op korter termijn worden versoepeld, we nemen toch een aantal activiteiten op in onze agenda. Sommigen zijn voorzien van een datum (zie Agenda) en anderen niet. U kunt beide onder voorbehoud noteren in uw eigen agenda.

Neem de Parson Doedag, die verwachten we in mei te kunnen houden en de workshop Jacht n.a.v. een oproep in de Parson Post willen we ook ergens in het voorjaar houden.

Verder willen we u de aankeuring, die nu gepland staat in juni, in het bijzonder onder uw aandacht brengen. Mochten de shows dit jaar nog niet doorgaan, dan is de aankeuring een mogelijkheid om toch de benodigde kwalificatie te halen voor uw hond. Zie hier het reglement van de aankeuring. Om een indicarie te krijgen over de behoefte aan een aankeuring, kunt u zich al aanmelden via secretariaat@prtcn.nl.

Daarnaast zijn we van plan om net als vorig jaar de Kampioenschapsclubmatch te houden in september.

Wij raden u aan om u voor elke activiteit, waar u aan wilt deelnemen, aan te melden via de daarvoor aangegeven mailadres onder opgave van het aantal personen en/of honden. Wij kunnen dan, al naar gelang de op dat moment geldende maatregelen, tijdig aangeven of men nog aan de activiteit kan deelnemen of niet.

Kijk voor actuele informatie over deze activiteiten in de komende Parson Posten en op onze website.

Het bestuur

Contributie 2021

Contributie

Het nieuwe jaar is weer begonnen !

Vergeet niet uw contributie voor dit jaar over te maken.

Wanneer u per automatische incasso betaalt, hoeft u uiteraard niets te doen.

Bij voorbaat dank !
De Penningmeester

Normenmatrix Parson Russell Terrier

Vanaf 1 dec.2020 wordt het nieuwe IT-systeem van de Raad van Beheer ( IT4dogs) in gang gezet. U kunt daar meer over lezen op de website van de PRTCN en op de website van de Raad van Beheer o.a. onder “fokken met de normenmatrix”

De Parson Russell Terrier hoort bij de eerste vijf terriër-rassen waarvoor een matrix is samengesteld. In totaal is nu voor 100 rassen een normenmatrix beschikbaar.Alle andere rassen volgen nog.

De normenmatrix is een initiatief van de Raad van Beheer, waarbij het mogelijk wordt bij elk ras te kijken, welke gezondheidsonderzoeken verplicht worden gesteld voor ouderdieren van elk ras. Als ouderdieren deze testen hebben doorlopen en de uitslag voldoet voor het betreffende ras, wordt dat zichtbaar op de (nieuw-vormgeven)stamboom van de nakomelingen van deze honden.

De normenmatrix van de Parson is dus nu beschikbaar en de controle hierop gaat in op 1 mei 2021 en geldt voor alle ouderdieren van fokkers, lid of geen lid van de PRTCN, die stambomen aanvragen voor hun pups.

Deze normenmatrix roept ook gelijk al vragen op.

-Want hoe is deze matrix tot stand gekomen?

De Raad van Beheer is bij het opstellen in eerste instantie uitgegaan van ons VFR, maar heeft de vrijheid aanpassingen te doen.

-Hoe zit het met het gebruik van buitenlandse dekreuen, want daar wordt niets over gezegd in de matrix.

Buitenlandse dekreuen beschikken vaak niet over de door de Raad van Beheer ge-eiste en geprotocolleerde onderzoeken. De normenmatrix kent het in ons VFR opgenomen artikel, waarbij buitenlandse dekreuen “bij voorkeur” aan de eisen van het VFR moeten voldoen, echter niet. Dat is bij geen enkel ras het geval en wordt niet wenselijk geacht. Wel is het mogelijk gebruik te maken van andere gelijkwaardige onderzoeken. Deze onderzoeken zijn onderverdeeld in 5 categorieën:

 1. De onderzoeken, die de Raad van Beheer gebruikt
 2. Gelijkwaardige onderzoeken bijv. het ECVO oogonderzoek, dat ook in diverse andere landen wordt gebruikt en waarbij identificatie van de hond heeft plaatsgevonden.
 3. De in C. genoemde onderzoeken zonder ID controle
 4. Niet- geprotocolleerde onderzoeken en DNA testen maar met ID controle
 5. De in D.genoemde onderzoeken, maar zonder ID controle

Bij gebruik van al deze onderzoeken is een stamboom, die aangeeft dat de ouderdieren voldoen aan de eisen voor het ras(stamboom met groen “vinkje”), mogelijk. Alleen het gebruik van volledig ongeteste buitenlandse dekreuen geeft deze mogelijkheid niet. Dan krijgen de nakomelingen een stamboom met een rood kruisje(oudercombinatie voldoet niet aan de eisen)

-Waar is de, in ons VFR benoemde uitzondering voor de oudercombinatie, waarbij één ouder oogaandoening MPP iris heeft, gebleven. Ook hier weer de onmogelijkheid van de term “bij voorkeur”. Wij hebben aangegeven dat een lijder aan MPP iris “bij voorkeur” wordt gepaard aan een vrije partner en dat is in de matrix dus niet mogelijk. Wellicht volgt hier nog een aanpassing in de normenmatrix.

Wijzigingen of aanpassingen in de normenmatrix zijn niet ondenkbaar. De eindverantwoordelijke is de Raad van Beheer, die advies vraagt aan zijn gezondheid-commissie.

Uiteraard gelden voor alle ouderdieren de regels uit het Basisreglement Welzijn en  Gezondheid van de Raad van Beheer, die ook opgenomen zijn in het Kynologisch Reglement en het VFR van elke rasvereniging.

Op onze volgende ALV staat zowel het VFR als de normenmatrix op de agenda en voor vragen kunt u altijd bij ons terecht.

namens het bestuur

Joke Bode-van de Meeberg, secr.PRTCN

Belangrijke mededeling

Aanpassing BWG en VFR ; KR art. VIII 2 (per 1 dec.2020) Een teef mag niet gedekt worden door haar grootvader, vader, broer, HALFBROER, zoon en kleinzoon.

Het liefst digitaal ...

Beste bezoeker, lid & fokker,

In deze tijd van een veranderend klimaat willen wij graag ook ons steentje bijdragen aan een beter milieu.
Wij vragen u daarom alle correspondentie met onze vereniging het liefst digitaal te doen.
Op onze website vindt u daarvoor diverse online formulieren en/of te downloaden formulieren, die u met bv Adobe Reader kunt invullen en gelijk weer via de mail kunt versturen.
Als er om extra gegevens wordt gevraagd, kunt deze het beste inscannen, toevoegen aan de onlineformulieren en/of als pdf via de mail naar ons verzenden.
Zijn de bestanden te groot? Maak dan gebruik van bv Wetransfer.com.

Bij voorbaat onze dank!

Het bestuur

Subcategorieën