Parson Russell Terrier Club Nederland

Erkend door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland sinds 1992

 • Web (38).jpg
 • Web (142).jpg
 • Web (65).jpg
 • Web (149).jpg
 • Web (116).jpg
 • Web (126).jpg
 • Web (13).png
 • Web (3).png
 • Web (32).jpg
 • Web (178).jpg
 • Web (84).jpg
 • Web (92).jpg
 • Web (130).jpg
 • Web (107).jpg
 • Web (17).jpg
 • Web (51).jpg
 • Web (5).png
 • Web (167).jpg
 • Web (98).jpg
 • Web (19).png
 • Web (11).png
 • Web (134).jpg
 • Web (19).jpg
 • Web (153).jpg
 • Web (6).png
 • Web (140).jpg
 • Web (179).jpg
 • Web (97).jpg
 • Web (3).jpg
 • Web (40).jpg
 • Web (28).jpg
 • Web (183).jpg
 • Web (169).jpg
 • Web (62).jpg
 • Web (135).jpg
 • Web (12).jpg
 • Web (69).jpg
 • Web (115).jpg
 • Web (72).jpg
 • Web (145).jpg
 • Web (39).jpg
 • Web (95).jpg
 • Web (13).jpg
 • Web (122).jpg
 • Web (177).jpg
 • Web (71).jpg
 • Web (52).jpg
 • Web (27).png
 • Web (29).jpg
 • Web (161).jpg
 • Web (78).jpg
 • Web (85).jpg
 • Web (43).jpg
 • Web (49).jpg
 • Web (82).jpg
 • Web (50).jpg
 • Web (2).png
 • Web (37).jpg
 • Web (86).jpg
 • Web (28).png
 • Web (113).jpg
 • Web (9).jpg
 • Web (96).jpg
 • Web (14).png
 • Web (144).jpg
 • Web (57).jpg
 • Web (25).jpg
 • Web (55).jpg
 • Web (119).jpg
 • Web (136).jpg
 • Web (74).jpg
 • Web (80).jpg
 • Web (123).jpg
 • Web (46).jpg
 • Web (180).jpg
 • Web (106).jpg
 • Web (12).png
 • Web (117).jpg
 • Web (109).jpg
 • Web (94).jpg
 • Web (21).png
 • Web (141).jpg
 • Web (79).jpg
 • Web (77).jpg
 • Web (128).jpg
 • Web (154).jpg
 • Web (102).jpg
 • Web (20).jpg
 • Web (58).jpg
 • Web (121).jpg
 • Web (156).jpg
 • Web (41).jpg
 • Web (16).png
 • Web (54).jpg
 • Web (168).jpg
 • Web (59).jpg
 • Web (23).jpg
 • Web (91).jpg
 • Web (23).png
 • Web (158).jpg

Agenda

29 aug
5 sept
Kampioenschapsclubmatch 2021
5 sept 2021 8:30
PP3_2021_NL.png

Aantal bezoekers

Vandaag 27

Gisteren 280

Deze week 307

Deze maand 7760

Totaal 400469

prtcnnl.png

De P.R.T.C.N.

Normenmatrix Parson Russell Terrier

Vanaf 1 dec.2020 is het nieuwe IT-systeem van de Raad van Beheer (IT4dogs) in gang gezet. U kunt daar meer over lezen op de website van de PRTCN en op de website van de Raad van Beheer o.a. onder “fokken met de normenmatrix”

De Parson Russell Terrier hoort bij de eerste vijf terriër-rassen waarvoor een matrix is samengesteld. In totaal is nu voor 100 rassen een normenmatrix beschikbaar.Alle andere rassen volgen nog.

De normenmatrix is een initiatief van de Raad van Beheer, waarbij het mogelijk wordt bij elk ras te kijken, welke gezondheidsonderzoeken verplicht worden gesteld voor ouderdieren van elk ras. Als ouderdieren deze testen hebben doorlopen en de uitslag voldoet voor het betreffende ras, wordt dat zichtbaar op de (nieuw-vormgeven)stamboom van de nakomelingen van deze honden.

De normenmatrix van de Parson is dus nu beschikbaar en de controle hierop gaat in op 1 mei 2021 en geldt voor alle ouderdieren van fokkers, lid of geen lid van de PRTCN, die stambomen aanvragen voor hun pups.

Deze normenmatrix roept ook gelijk al vragen op.

-Want hoe is deze matrix tot stand gekomen?

De Raad van Beheer is bij het opstellen in eerste instantie uitgegaan van ons VFR, maar heeft de vrijheid aanpassingen te doen.

-Hoe zit het met het gebruik van buitenlandse dekreuen, want daar wordt niets over gezegd in de matrix.

Buitenlandse dekreuen beschikken vaak niet over de door de Raad van Beheer ge-eiste en geprotocolleerde onderzoeken. De normenmatrix kent het in ons VFR opgenomen artikel, waarbij buitenlandse dekreuen “bij voorkeur” aan de eisen van het VFR moeten voldoen, echter niet. Dat is bij geen enkel ras het geval en wordt niet wenselijk geacht. Wel is het mogelijk gebruik te maken van andere gelijkwaardige onderzoeken. Deze onderzoeken zijn onderverdeeld in 5 categorieën:

 1. De onderzoeken, die de Raad van Beheer gebruikt
 2. Gelijkwaardige onderzoeken bijv. het ECVO oogonderzoek, dat ook in diverse andere landen wordt gebruikt en waarbij identificatie van de hond heeft plaatsgevonden.
 3. De in B. genoemde onderzoeken zonder ID controle
 4. Niet-geprotocolleerde onderzoeken en DNA testen maar met ID controle
 5. De in D. genoemde onderzoeken, maar zonder ID controle

Bij gebruik van al deze onderzoeken is een stamboom, die aangeeft dat de ouderdieren voldoen aan de eisen voor het ras(stamboom met groen “vinkje”), mogelijk. Alleen het gebruik van volledig ongeteste buitenlandse dekreuen geeft deze mogelijkheid niet. Dan krijgen de nakomelingen een stamboom zonder groen vinkje(oudercombinatie voldoet niet aan de eisen)

-Waar is de, in ons VFR benoemde uitzondering voor de oudercombinatie, waarbij één ouder oogaandoening MPP iris heeft, gebleven. Ook hier weer de onmogelijkheid van de term “bij voorkeur”. Wij hebben aangegeven dat een lijder aan MPP iris “bij voorkeur” wordt gepaard aan een vrije partner en dat is in de matrix dus niet mogelijk. Wellicht volgt hier nog een aanpassing in de normenmatrix.

Wijzigingen of aanpassingen in de normenmatrix zijn niet ondenkbaar. De eindverantwoordelijke is de Raad van Beheer, die advies vraagt aan zijn gezondheid-commissie.

Uiteraard gelden voor alle ouderdieren de regels uit het Basisreglement Welzijn en  Gezondheid van de Raad van Beheer, die ook opgenomen zijn in het Kynologisch Reglement en het VFR van elke rasvereniging.

Op onze volgende ALV staat zowel het VFR als de normenmatrix op de agenda en voor vragen kunt u altijd bij ons terecht.

namens het bestuur

Joke Bode-van de Meeberg, secr.PRTCN

Parson Post 1 2021 in een nieuw jasje

Een nieuw jaar en ondanks het coronavirus een nieuw begin van weer een jaar vol Parson Post nieuws.

Het eerste resultaat ligt inmiddels bij velen al in de bus. Te weten de vernieuwde Parson Post in een iets groter formaat.
 Nieuw formaat 1
De twee formaten naast elkaar
 
Nieuw formaat 2
Een rustiger beeld en logischer indeling

Waarom hebben wij gekozen voor een maatje groter:
 • Er is meer ruimte om langere stukken tekst uiteindelijk op minder pagina's kwijt te kunnen.
 • Met hetzelfde aantal pagina's kunnen we meer kwijt en hoeven ingezonden stukken niet ingekort te worden of in delen gepubliceerd.
 • Door de extra ruimte per pagina kunnen de foto's nog beter uitkomen in combinatie met de tekst.
 • Ook oogt alles iets rustiger
Maar gaat uw voorkeur ook uit naar een maatje groter?

In overleg met het bestuur is besloten om dit jaar alle Parson Posten in dit formaat uit te brengen.
Daarna mag u uw mening geven en wordt bekeken of we hier definitief mee doorgaan.

Dus geniet ook van de komende 3 Parson Posten in een groter jasje en laat dan uw mening horen! Eerder mag natuurlijk ook evenals een leuke bijdrage voor in de ons clubblad.
U kunt uw reacties sturen per mail naar redactie@prtcn.nl of via de post naar Redactie P.R.T.C.N. p/a Vergiliusstraat 82 3076 XJ Rotterdam

Grote foto's en/of bestanden kunnen handig worden verstuurd via wetransfer.com

Alvast onze dank.

De redactie

Belangrijke mededeling

Aanpassing BWG en VFR ; KR art. VIII 2 (per 1 dec.2020) Een teef mag niet gedekt worden door haar grootvader, vader, broer, HALFBROER, zoon en kleinzoon.

Het liefst digitaal ...

Beste bezoeker, lid & fokker,

In deze tijd van een veranderend klimaat willen wij graag ook ons steentje bijdragen aan een beter milieu.
Wij vragen u daarom alle correspondentie met onze vereniging het liefst digitaal te doen.
Op onze website vindt u daarvoor diverse online formulieren en/of te downloaden formulieren, die u met bv Adobe Reader kunt invullen en gelijk weer via de mail kunt versturen.
Als er om extra gegevens wordt gevraagd, kunt deze het beste inscannen, toevoegen aan de onlineformulieren en/of als pdf via de mail naar ons verzenden.
Zijn de bestanden te groot? Maak dan gebruik van bv Wetransfer.com.

Bij voorbaat onze dank!

Het bestuur

HERHAALDE OPROEP WORKSHOP JACHT

Graag attenderen wij op onze eerste mededeling in Parson Post 1 2020 of u belangtelling heeft om uitleg te krijgen van een Parson fokker/trainer hoe hij Parsonspups aanleert om te speuren naar en het ophalen van klein wild bij de jacht in Duitsland.

Bij de vorige aankondiging waren er al diverse aanmeldingen van belangstellende leden.

Omdat wij graag iets willen plannen voor 2021 vragen wij nogmaals wie van onze leden interesse heeft om deze voordracht te bezoeken.

Een datum hebben wij nog niet en dat is onzeker, want wij weten niet wat het RIVM en de regering gaan besluiten met de Covid-19.

Meldt u s.v.p. zo spoedig mogelijk aan per mailtje aan het secretariaat.

Subcategorieën