Parson Russell Terrier Club Nederland

Erkend door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland sinds 1992

 • Web (133).jpg
 • Web (74).jpg
 • Web (80).jpg
 • Web (19).png
 • Web (26).png
 • Web (43).jpg
 • Web (98).jpg
 • Web (161).jpg
 • Web (26).jpg
 • Web (122).jpg
 • Web (108).jpg
 • Web (22).jpg
 • Web (29).jpg
 • Web (64).jpg
 • Web (155).jpg
 • Web (118).jpg
 • Web (151).jpg
 • Web (184).jpg
 • Web (156).jpg
 • Web (15).png
 • Web .jpg
 • Web (183).jpg
 • Web (182).jpg
 • Web (88).jpg
 • Web (158).jpg
 • Web (65).jpg
 • Web (57).jpg
 • Web (115).jpg
 • Web (69).jpg
 • Web (23).jpg
 • Web (99).jpg
 • Web (51).jpg
 • Web (22).png
 • Web (2).jpg
 • Web (4).png
 • Web (173).jpg
 • Web (63).jpg
 • Web (71).jpg
 • Web (50).jpg
 • Web (6).png
 • Web (89).jpg
 • Web (20).png
 • Web (126).jpg
 • Web (45).jpg
 • Web (148).jpg
 • Web (39).jpg
 • Web (146).jpg
 • Web (27).png
 • Web (157).jpg
 • Web (91).jpg
 • Web (100).jpg
 • Web (150).jpg
 • Web (8).png
 • Web (101).jpg
 • Web (149).jpg
 • Web (113).jpg
 • Web (103).jpg
 • Web (164).jpg
 • Web (93).jpg
 • Web (16).jpg
 • Web (137).jpg
 • Web (116).jpg
 • Web (92).jpg
 • Web (95).jpg
 • Web (105).jpg
 • Web (11).jpg
 • Web (87).jpg
 • Web (123).jpg
 • Web (55).jpg
 • Web (78).jpg
 • Web (104).jpg
 • Web (33).jpg
 • Web (2).png
 • Web (179).jpg
 • Web (41).jpg
 • Web (106).jpg
 • Web (59).jpg
 • Web (163).jpg
 • Web (49).jpg
 • Web (86).jpg
 • Web (61).jpg
 • Web (28).jpg
 • Web (144).jpg
 • Web (111).jpg
 • Web (7).png
 • Web (70).jpg
 • Web (75).jpg
 • Web (77).jpg
 • Web (159).jpg
 • Web (13).png
 • Web (58).jpg
 • Web (1).png
 • Web (81).jpg
 • Web (135).jpg
 • Web (72).jpg
 • Web (181).jpg
 • Web (136).jpg
 • Web (142).jpg
 • Web (52).jpg
 • Web (5).jpg

Taal

De P.R.T.C.N.

Gevolgen n.a.v. het Coronavirus ...

LET OP UPDATE 27-03-2020 !!!


Beste leden,

Naar aanleiding van de landelijke maatregelen rondom het coronavirus zijn wij genoodzaakt de volgende  activiteiten af te blazen:

 1. ALV van 29 maart aanstaande. Of de ALV op een andere datum zal
  worden gehouden, daar denkt het bestuur nog over na. Wij houden u hiervan op de hoogte via onze website !

Er stonden een aantal belangrijke zaken op de agenda. Hoe het bestuur daar invulling aan wil geven leest u hier !

 • Omdat de ALV, door de Corona-crisis, tot nader order is uitgesteld, zal ook een beslissing over het fokken met honden met distachiasis (met vrije partner) uitgesteld moeten worden. Het bestuur van de PRTCN realiseert zich dat deze vertraging mogelijk problemen kan opleveren voor sommige fokkers. Is dat voor u het geval, neem dan contact op met het secretariaat(secretariaat@prtcn.nl). Het bestuur zal zoeken naar een passende oplossing.
 1. De wandeling van 26 april.
 2. De Parson Doe Dag van 17 mei.
 3. De NTU show met CAC op 21 mei.

Andere activiteiten kunnen ook worden afgelast, als de situatie daarom vraagt. Wij houden ons hierbij aan de richtlijnen van het RIVM en de Raad van Beheer. Houdt u daarom onze site in de gaten. Wij hopen u z.s.m. hierover te informeren.

 • De Kampioenschaps Clubmatch op 28 juni zou de volgende activiteit kunnen zijn. We bekijken nu of er dan in het najaar (lees september) een nieuwe datum voor de clubmatch mogelijk is. Zodra we meer weten, leest u het hier

DE PARSON POST

Helaas zal ook de redactie haar activiteiten op een laag pitje zetten.
Er komt nagenoeg géén kopij binnen. Dat is logisch, want veel activiteiten zijn/worden afgelast.
Met als gevolg géén uitslagen, foto's en verslagen en dergelijke. Ook u, leden, levert in deze onzekere tijd niet veel aan. Uw gedachten zijn, volkomen terecht, ergens anders.

 

Vandaar dat de eerstvolgende editie tot nader order wordt verschoven.
Wat dringende publicatie vergt, vindt u terug op deze site !
Meldt u ons dus wel de aan- en afmeldingen voor de Galerie der Sterken bijvoorbeeld.

Wanneer de redactie het stokje weer oppakt laten we via de site uiteraard direct weten.

Verder wenst het bestuur u veel wijsheid toe in deze onzekere tijd !
En hopen met u, dat we elkaar in de toekomst, onder betere omstandigheden, weer op onze activiteiten kunnen ontmoeten.

Tot die tijd ... pas goed op elkaar !
 
Het bestuur  

Houdt uw gegevens up-to-date !

Helaas ontvangen wij de laatste tijd mailtjes van (nieuwe) leden, dat zij de Parson Post (nog) niet hebben ontvangen.
Dat is erg vervelend en daar zijn wij natuurlijk niet blij mee.
Uiteraard proberen wij alles voor u uit te zoeken en het samen met u op te lossen.

Het niet ontvangen van de Parson Post kan o.a. door de onderstaande punten veroorzaakt worden:

 1. Uw gegevens zijn nog niet goed verwerkt in onze adminstratie.
  Wij proberen zo secuur mogelijk te werk te gaan, maar ook wij kunnen fouten maken. Is dat het geval, dan lossen wij dit natuuurlijk z.s.m. op !
 2. U bent (net) lid en u heeft de contributie (nog) niet overgemaakt.
  Doe dit dan zo snel als mogelijk is, want zodra de contributie is ontvangen, komt u (weer) op de verzendlijst van de Parson Post.
 3. U heeft eerder een machtiging tot automatische incasso afgegeven, maar uw rekening nummer is ondertussen gewijzigd.
  Hierdoor kunnen wij de contributie niet meer juist innen en wordt u van de verzendlijst gehaald. Geef deze wijziging ook zo snel mogelijk door, zodat we u een nieuw machtigingsformulier kunnen toesturen en u staat weer op de verzendlijst.
 4. U bent ondertussen verhuisd en heeft dit (nog) niet doorgegeven.
  Geef uw adreswijziging z.s.m. door aan de ledenadministratie, zodat wij de verzendlijst aan kunnen passen. Het is zonde van de porto, als de Parson Post naar een onjuist adres wordt gestuurd.
Wij vragen u daarom om uw gegevens bij ons up-to-date te houden.
U kunt wijzigingen altijd doorgeven via een mailtje naar ledenadministratie@prtcn.nl

Bij voorbaat dank.
Het Bestuur

Waar koop ik mijn pup ?

Als rasvereniging krijgen we de laatste tijd regelmatig de vraag of de fokkers van te koop aangboden pups, via sites als Marktplaats, betrouwbaar zijn.
Daar doen wij géén uitspraak over. Wel raden wij u aan om zich vooraf goed te informeren en daarna een weloverwogen keuze te maken.
Een fokker is namelijk niet verplicht om zich bij de rasvereniging aan te sluiten. De fokker mag alleen niet de indruk wekken, dat hij/zij lid is van onze vereniging, of dat de nesten volgens het Verenigings Fok Reglement zijn gefokt, als dit niet het geval is.

Wanneer de fokker namelijk wel is aangesloten bij onze rasvereniging, dan moeten de nesten altijd voldoen aan het Verenigings Fok Reglement.
Welke u kunt nalezen op onze site.
De fokker krijgt na de geboorte, als het nest na controle blijkt te voldoen aan het VFR, een nestcertificaat. Als potentiële pupkoper, kunt u de aangesloten fokker vragen het bewuste certificaat te tonen.
Ook krijgt een aangesloten fokker de gelegenheid om zijn nesten via onze website aan te bieden.

Dus waar koopt u uw pup ? Dat is uiteindelijk aan u.
Maar koopt u uw pup bij een fokker, die is aangesloten bij de rasvereniging, dan weet u zeker dat:

 • de fokker zich houdt aan het Verenigings Fok Reglement
 • de ouders in ieder geval zijn getest volgens en voldoen aan de afspraken, die gemaakt zijn in het Verenigings Fok Reglement
 • de juiste ouder combinaties zijn gebruikt (ter voorkoming van inteelt etc)

Belangrijke mededeling over niet volgens VFR gefokte nesten

Beste pupkopers,

Pups gekocht bij fokkers, die aangesloten zijn bij de rasvereniging, dienen te zijn gefokt volgens het Verenigings Fok Reglement.
Bij controle van de NHSB- gegevens, die wij van de Raad van Beheer toegezonden krijgen, hebben wij geconstateerd, dat nesten uit de onderstaande combinaties, niet volgens dit reglement zijn gefokt:
 • 03-05-2018 Sander van Bruininxdeel en Raja van Bruininxdeel
 • 07-07-2019 Sander van Bruininxdeel en Raja van Bruininxdeel
 • 07-07-2019 Rednock Love at First Sight en Sandy van Bruininxdeel

Mocht u een pup uit een van deze combinaties hebben aangeschaft ? En voelt u zich, na het lezen van bovenstaande, misleid door de fokker ?
Neem dan contact op met de fokker/verkoper voor een gepaste oplossing.  Uiteraard kunt u met uw vragen ook terecht bij het secretariaat via secretariaat@prtcn.nl

Het bestuur van de P.R.T.C.N.

Wijziging Bestuur, Commissies & E-mail

Beste leden,

Naar aanleiding van de Algemene Leden Vergadering van 31 maart jl. is het bestuur gewijzigd.
De voorzitter en de secretaris zijn van plek gewisseld. mr. H. Cohen is nu voorzitter en mevr. J. Bode v/d Meeberg secretaris.
Daarnaast is mevr. Ch. Fooy - van Roosbroeck tot het bestuur toegetreden als algemeen bestuurslid.
Dhr. R. Groenhorst is herkozen als algemeen bestuurlid belast met de redactie en het webbeheer.

Mevr. A. Pöhland is tussentijds afgetreden. Zij blijft wel tot de KCM nog actief om dit evenement tot een goed einde te brengen, maar daarna trekt zij zich definitief terug.
Het bestuur bedankt haar nogmaals voor haar inzet en wenst haar al het goede voor de toekomst.

Ook de voormalige rasbegeleidingscommissie houdt op te bestaan in haar huidige vorm. Er komt een nieuwe commissie, die als werktitel de Parson Ondersteuningscommissie heeft meegekregen.
De voormalige leden van de rasbegeleidingscommissie, te weten mevr. S. Li - de Graaf & mevr. M. Huis zullen in deze nieuwe commissie worden vergezeld door dhr. J. Maas & mevr. Ch. Fooy - van Roosbroeck
De taken van deze commissie zijn in de laatste Bestuurs Vergadering opgesteld en worden eerdaags aan deze leden voorgelegd. Ook mogen zij hun licht laten schijnen over de nieuwe naam.

Verder is in de BV afgesproken om een aantal e-mail adressen af te schaffen. Dat is een wijziging t.o.v. van het bericht in de laatste Parson Post. We willen hiermee de berichtenstroom stroomlijnen en het "zoekraken" van (belangrijke) e-mails voorkomen.
De volgende mail adressen zijn daarom met ingang van 1 mei niet meer in gebruik:

 • rbc@prtcn.nl
 • pupinfo@prtcn.nl
 • registratie@prtcn.nl
 • dekkingen@prtcn.nl
 • herplaatsingen@prtcn.nl
Hiervoor dient u in het vervolg gebruik te maken van secretariaat@prtcn.nl. Op de website en in de digitale formulieren zijn deze e-mailadressen al aangepast. Op papier zal dit z.s.m. volgen.
Wel zullen deze e-mailadressen nog niet defintief gesloten worden om zo iedereen de tijd te geven aan de nieuwe situatie gewend te raken.

Voor het bestuur, de redactie en de diverse activiteiten blijven de huidige e-mailadressen wel in gebruik.

Te weten:

Het Bestuur
 • voorzitter@prtcn.nl
 • penningmeester@prtcn.nl / ledenadministratie@prtcn.nl
 • secretariaat@prtcn.nl
 • webmaster@prtcn.nl
De Redactie
 • redactie@prtcn.nl
Diverse activiteiten
 • wandelingen@prtcn.nl
 • clubmatch@prtcn.nl
 • evenenmenten@prtcn.nl
Deze treft u alléén daar aan waar dat voor geldt.

Kort gezegd loopt alle correspondentie vanaf nu via het secretariaat. Wij verzoeken u daarnaast ook a.u.b. géén gebruik te maken van privé e-mailadressen van de bestuurs- en/of commissieleden als u een P.R.T.C.N. gerelateerde vraag heeft, maar deze te sturen naar het secretariaat. 

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen ? Stuur die dan naar secretariaat@prtcn.nl.

Met vriendelijke groet,

het Bestuur