Parson Russell Terrier Club Nederland

Erkend door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland sinds 1992

 • Web (99).jpg
 • Web (63).jpg
 • Web (11).jpg
 • Web (65).jpg
 • Web (13).jpg
 • Web (13).png
 • Web (137).jpg
 • Web (118).jpg
 • Web (80).jpg
 • Web (83).jpg
 • Web (50).jpg
 • Web (61).jpg
 • Web (157).jpg
 • Web (46).jpg
 • Web (25).png
 • Web (10).jpg
 • Web (123).jpg
 • Web (31).jpg
 • Web (128).jpg
 • Web (101).jpg
 • Web (28).png
 • Web (82).jpg
 • Web (24).jpg
 • Web (21).png
 • Web (116).jpg
 • Web (79).jpg
 • Web (1).jpg
 • Web (147).jpg
 • Web (134).jpg
 • Web (91).jpg
 • Web (155).jpg
 • Web (60).jpg
 • Web (54).jpg
 • Web (58).jpg
 • Web (21).jpg
 • Web (62).jpg
 • Web (115).jpg
 • Web (132).jpg
 • Web (146).jpg
 • Web (19).jpg
 • Web (76).jpg
 • Web (173).jpg
 • Web (27).png
 • Web (27).jpg
 • Web (122).jpg
 • Web (172).jpg
 • Web (74).jpg
 • Web (120).jpg
 • Web (68).jpg
 • Web (32).jpg
 • Web (24).png
 • Web (124).jpg
 • Web (110).jpg
 • Web (89).jpg
 • Web (117).jpg
 • Web (72).jpg
 • Web (165).jpg
 • Web (121).jpg
 • Web (90).jpg
 • Web (177).jpg
 • Web (41).jpg
 • Web (56).jpg
 • Web (159).jpg
 • Web (25).jpg
 • Web (130).jpg
 • Web (3).png
 • Web (8).png
 • Web (105).jpg
 • Web (109).jpg
 • Web (71).jpg
 • Web (5).jpg
 • Web (166).jpg
 • Web (138).jpg
 • Web (86).jpg
 • Web (9).jpg
 • Web (64).jpg
 • Web (161).jpg
 • Web (103).jpg
 • Web (78).jpg
 • Web (114).jpg
 • Web (185).jpg
 • Web (73).jpg
 • Web (48).jpg
 • Web (180).jpg
 • Web (35).jpg
 • Web (12).png
 • Web (143).jpg
 • Web .jpg
 • Web (160).jpg
 • Web (98).jpg
 • Web (145).jpg
 • Web (7).png
 • Web (88).jpg
 • Web (22).jpg
 • Web (170).jpg
 • Web (125).jpg
 • Web (12).jpg
 • Web (163).jpg
 • Web (30).jpg
 • Web (175).jpg

Taal

Binnenkort

10 okt
Workshop Vachtverzorging = VOL
Datum 10 okt 2020 10:00 - 14:00
004nl_Tekengebied_1.png

Pups beschikbaar bij ...

tas.gif

Aantal bezoekers

Vandaag 230

Gisteren 685

Deze week 230

Deze maand 15538

Totaal 193783

De P.R.T.C.N.

Aankeuring (update)

Omdat er op het ogenblik geen mogelijkheid is de, voor de fokkerij benodigde, kwalificaties op een tentoonstelling te behalen, stellen wij onze fokkers in de gelegenheid hun Parson aan te laten keuren volgens het VFR.

Een aankeuring houdt een uitgebreide keuring in door twee keurmeesters, die tot een gezamenlijk keurverslag komen en daarmee aangeven of de hond goed- of afgekeurd is voor de fokkerij. Daarbij wordt minimaal de kwalificatie ‘zeer goed’ aangehouden. In tegenstelling tot hetgeen vermeld staat in het aankeuringsreglement, is een aankeuring mogelijk vanaf 9 maanden !

Deze aankeuring vindt plaats op zaterdag 5 september a.s. in de manege de Seleviahoeve, Het Kooike 2 4251 NE Werkendam.

De hond wordt apart gekeurd (dus niet met anderen honden en eigenaren erbij) en alle mogelijke Corona-maatregelen zullen in acht genomen worden.
U kunt uw hond aanmelden op secretariaat@prtcn.nl, onder vermelding van aankeuring, en daarbij uw naam, adres en telefoonnummer vermelden.
U moet een kopie stamboom en registratiebewijs meesturen. De kosten van deze aankeuring zijn 60 euro over te maken op IBANnummer:

NL55RABO0116886005 t.n.v. PRTCN
o.v.v.  aankeuring + de stamboomnaam van de hond.

U ontvangt voor 5 september het tijdstip waarop u aanwezig moet zijn.

Het secretariaat is via de mail ook bereikbaar voor uw vragen !
De reglementen omtrent het aankeuren vindt u hier.

Overtredingen van het VFR ...

Fokkers aangesloten bij onze vereniging dienen zich te houden aan het VFR. Als er overtredingen plaatsvinden, dan kan het bestuur dit sanctioneren. Gelukkig hoeft het bestuur niet vaak van deze middelen gebruik te maken.

Echter heeft het bestuur onlangs geconstateerd dat er bij een nest een tweetal overtredingen zijn begaan.
Te weten:

1. Het tekort op elkaar geboren worden van pups bij dezelfde teef (de 12 maanden regel. Art. 3.5 van het VFR)
2. Het te vroeg afstaan van de pups aan de koper (de minimaal 7 weken termijn. Art. 8.2 van het VFR)

Beide overtredingen zijn daarbij ook in strijd met wet op het Dierenwelzijn.
Het bestuur vindt de beide overtredingen daardoor dusdanig zwaar, dat zij de betreffende fokker, conform de Statuten & het Huishoudelijk Reglement, voor de tweede overtreding een sanctie voor de duur van 6 maanden heeft opgelegd. De eerste overtreding is een zaak voor de Raad van Beheer.
Zij zal vervolgens bepalen welke sanctie de fokker hiervoor wordt opgelegd.

Het bestuur neemt zulke beslissingen niet graag, maar als het moet, loopt zij hier niet voor weg. Het welzijn van de hond staat immers voorop !

Het bestuur.

Gevolgen n.a.v. het Coronavirus ...

LET OP UPDATE 01-05-2020 !!!


Beste leden,

Naar aanleiding van de landelijke maatregelen rondom het coronavirus zijn wij genoodzaakt de volgende  activiteiten af te blazen:

 1. ALV van 29 maart.
 • Of de ALV op een andere datum zal worden gehouden, daar denkt het bestuur nog over na. Wij houden u hiervan op de hoogte via onze website !

Er stonden een aantal belangrijke zaken op de agenda. Hoe het bestuur daar invulling aan wil geven leest u hier !

 • Omdat de ALV, door de Corona-crisis, tot nader order is uitgesteld, zal ook een beslissing over het fokken met honden met distachiasis (met vrije partner) uitgesteld moeten worden. Het bestuur van de PRTCN realiseert zich dat deze vertraging mogelijk problemen kan opleveren voor sommige fokkers. Is dat voor u het geval, neem dan contact op met het secretariaat(secretariaat@prtcn.nl). Het bestuur zal zoeken naar een passende oplossing.
 1. De wandeling van 26 april.
 2. De Parson Doe Dag van 17 mei.
 3. De NTU show met CAC op 21 mei.
 4. De Kampioenschaps Club Match op 28 juni.
 • De K.C.M. op 28 juni is definitief geannuleerd. We bekijken nu of de clubmatch op 13 september mogelijk is. De aanvraag is inmiddels bij de R.v.B. ingediend. Zodra we meer weten, leest u het hier !

Andere activiteiten kunnen ook worden afgelast, als de situatie daarom vraagt. Wij houden ons hierbij aan de richtlijnen van het RIVM en de Raad van Beheer. Houdt u daarom onze site in de gaten. Wij hopen u z.s.m. hierover te informeren.


DE PARSON POST

Helaas zal ook de redactie haar activiteiten op een laag pitje zetten.
Er komt nu nagenoeg géén kopij binnen. Dat is logisch, want veel activiteiten zijn/worden afgelast.
Met als gevolg géén uitslagen, foto's en/of verslagen en dergelijke. Ook u, leden, levert in deze onzekere tijd niet veel aan. Uw gedachten zijn, volkomen terecht, ergens anders.
Weet u desondanks toch een gaatje te vinden om iets leuks te melden ? Uw kopij is natuurlijk altijd welkom !
Meldt u ons in ieder geval de aan- en afmeldingen voor de Galerie der Sterken.

De eerstvolgende (vereenvoudigde) editie ligt bij de drukker. Met een beetje geluk valt hij half mei bij u in de bus !
Dringende publicaties vindt u sowieso terug op deze site !

Verder wenst het bestuur u veel wijsheid toe in deze onzekere tijd !
En hopen met u, dat we elkaar in de toekomst, onder betere omstandigheden, weer op onze activiteiten kunnen ontmoeten.

Tot die tijd ... pas goed op elkaar !
 
Het bestuur  

Houdt uw gegevens up-to-date !

Helaas ontvangen wij de laatste tijd mailtjes van (nieuwe) leden, dat zij de Parson Post (nog) niet hebben ontvangen.
Dat is erg vervelend en daar zijn wij natuurlijk niet blij mee.
Uiteraard proberen wij alles voor u uit te zoeken en het samen met u op te lossen.

Het niet ontvangen van de Parson Post kan o.a. door de onderstaande punten veroorzaakt worden:

 1. Uw gegevens zijn nog niet goed verwerkt in onze adminstratie.
  Wij proberen zo secuur mogelijk te werk te gaan, maar ook wij kunnen fouten maken. Is dat het geval, dan lossen wij dit natuuurlijk z.s.m. op !
 2. U bent (net) lid en u heeft de contributie (nog) niet overgemaakt.
  Doe dit dan zo snel als mogelijk is, want zodra de contributie is ontvangen, komt u (weer) op de verzendlijst van de Parson Post.
 3. U heeft eerder een machtiging tot automatische incasso afgegeven, maar uw rekening nummer is ondertussen gewijzigd.
  Hierdoor kunnen wij de contributie niet meer juist innen en wordt u van de verzendlijst gehaald. Geef deze wijziging ook zo snel mogelijk door, zodat we u een nieuw machtigingsformulier kunnen toesturen en u staat weer op de verzendlijst.
 4. U bent ondertussen verhuisd en heeft dit (nog) niet doorgegeven.
  Geef uw adreswijziging z.s.m. door aan de ledenadministratie, zodat wij de verzendlijst aan kunnen passen. Het is zonde van de porto, als de Parson Post naar een onjuist adres wordt gestuurd.
Wij vragen u daarom om uw gegevens bij ons up-to-date te houden.
U kunt wijzigingen altijd doorgeven via een mailtje naar ledenadministratie@prtcn.nl

Bij voorbaat dank.
Het Bestuur

Waar koop ik mijn pup ?

Als rasvereniging krijgen we de laatste tijd regelmatig de vraag of de fokkers van te koop aangboden pups, via sites als Marktplaats, betrouwbaar zijn.
Daar doen wij géén uitspraak over. Wel raden wij u aan om zich vooraf goed te informeren en daarna een weloverwogen keuze te maken.
Een fokker is namelijk niet verplicht om zich bij de rasvereniging aan te sluiten. De fokker mag alleen niet de indruk wekken, dat hij/zij lid is van onze vereniging, of dat de nesten volgens het Verenigings Fok Reglement zijn gefokt, als dit niet het geval is.

Wanneer de fokker namelijk wel is aangesloten bij onze rasvereniging, dan moeten de nesten altijd voldoen aan het Verenigings Fok Reglement.
Welke u kunt nalezen op onze site.
De fokker krijgt na de geboorte, als het nest na controle blijkt te voldoen aan het VFR, een nestcertificaat. Als potentiële pupkoper, kunt u de aangesloten fokker vragen het bewuste certificaat te tonen.
Ook krijgt een aangesloten fokker de gelegenheid om zijn nesten via onze website aan te bieden.

Dus waar koopt u uw pup ? Dat is uiteindelijk aan u.
Maar koopt u uw pup bij een fokker, die is aangesloten bij de rasvereniging, dan weet u zeker dat:

 • de fokker zich houdt aan het Verenigings Fok Reglement
 • de ouders in ieder geval zijn getest volgens en voldoen aan de afspraken, die gemaakt zijn in het Verenigings Fok Reglement
 • de juiste ouder combinaties zijn gebruikt (ter voorkoming van inteelt etc)